ττροπή


ττροπή
[апотропи] ουσ. Θ. овариавние, устранение,

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.